«ΦΥΛΑΞΟΝ ΜΕ ΑΠΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Συγγραφέας : ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ

Ὁ σταυρός τῆς συκοφαντίας μεγάλος. Ἀλλά μεγάλος καί ὁ μισθός ἐκείνου πού τόν βαστάζει μέ ὑπομονή καί δοξολογία στόν Κύριον.

Κατηγορία:

3,00 με Φ.Π.Α.