ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Συγγραφέας : ΑΡΧΙΜ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

Τό δεύτερο βιβλίο τῆς ἀποκαλύψεως τῆς Θείας Σοφίας καί τῆς Θείας Προνοίας. Ἡ Δημιουργία ὁλόκληρη «διηγεῖται δόξαν Θεοῦ». Κάθε ἄθεος ἐτύφλωσε τά μάτια τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί πρόδωσε τήν ὅρασή του. Ἔκλεισε τ’ αὐτιά του γιά να μή ἀκούει τή φωνή τοῦ Σύμπαντος: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα Σου Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας».

Κατηγορία:

6,00 με Φ.Π.Α.