ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

Συγγραφέας : ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ

(Συλλογική ἔκδοση)
Εἰσαγωγή καί ἐπιμέλεια τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Σοχοῦ Λαγκαδᾶ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Κοτσώνη καί ἐμπεριστατωμένα ἄρθρα γιά μιά ἀναβίωση, ἀνάπλαση καί ἀνανέωση τῆς ταυτότητας καί τῆς ψυχολογίας τῆς σύγχρονης Ἑλληνίδας. Στό βιβλίο ἀναλύεται ὁ καταλυτικός ρόλος τῆς γυναίκας –μάνας, συζύγου, κόρης, γιαγιᾶς, δασκάλας, ἐπιστήμονος- στόν πολιτισμό καί στήν Ἱστορία τῆς Πατρίδος μας. Στήν καθοριστική καμπή τῆς σύγχρονης, παγκόσμιας καί Πανελλήνιας ἐπικαιρότητας καί στίς πολυποίκιλες, ἀθεϊστικές, πολιτιστικές καί φιλοσοφικές ἰδέες ἡ Ἑλληνίδα γυναίκα μπορεῖ νά γίνη ἀνάχωμα καί ἡ «καλή ζύμη» γιά τήν οἰκογένεια, γιά τήν κοινωνία καί γιά τό Ἔθνος. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἑλληνίδας ὑπῆρξε, ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει ἀναντικατάστατη γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Τό βιβλίο «ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑ» ἐπαναφέρει στό ὕψος τους τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας καί τοῦ γάμου, τῆς μητρότητας, τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσης τονίζοντας τό ἐθνικό θέμα τῆς δημογραφικῆς ὑπογεννητικότητας. Ἕνα βιβλίο χρήσιμο γιά κάθε Ἑλληνίδα.

Κατηγορία:

8,00 με Φ.Π.Α.