ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΣ ΚΗΠΟΣ

Συγγραφέας : ΑΡΧΙΜ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ

(Ἕνα ἀνέκδοτο κείμενο)
Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρίτου
Ὁ γραπτός του λόγος, πιστεύομε ὅτι θά ὠφελήση καί θά στηρίξη ἀμέτρητες ψυχές, καθώς ὁ προφορικός του λόγος ἔγινε βακτηρία καί στήριγμα σέ πλήθη «κοπιώντων καί πεφορτισμένων» τῆς Ἀθήνας, τοῦ Πειραιῶς, ἀπό τό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό…

Κατηγορία:

3,00 με Φ.Π.Α.