ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου Θεέ μου, Εσύ που ήρθες στις έσχατες ημέρες για να μας σώσεις, Εσύ, που το δειλινό έδιωξες τον Αδάμ από τον παράδεισο και άνοιξες πάλι τον παράδεισο γι΄αυτόν, στο όνομα του σταυρικού Σου θανάτου, σπλαχνίσου με τώρα, που πλησιάζει το τέλος της ζωής μου, τώρα, που μ΄έφτασε το βράδυ. Ο καιρός μου είναι πολύ λίγος, για να ξεπλύνω όλο μου το ρύπο. Δεν μπορώ να ζήσω τόσα χρόνια, ώστε να εξαλείψω το πλήθος των σφαλμάτων μου. Λυπήσου με Κύριε, ενώπιον του φοβερού Σου κριτηρίου. Σπλαχνίσου με, Θεέ μου, τότε που το έλεος θα έχει εξαντληθεί. Ρίξε μου ένα ειρηνικό και γλυκό βλέμμα, την ώρα που θα κρίνεις με αυστηρότητα. Θεράπευσέ με από τώρα, και θα είμαι υγιής. Ανόρθωσε με με το έλεός Σου και οδήγησε με σε μετάνοια, για να μπορέσω να Σε συναντήσω εκεί ψηλά με πρόσωπο καθαρό. Μη μ΄αφήνεις στην εξουσία των εχθρών μου, Κύριε, για να μη γίνω λεία εκείνων που στήνουν παγίδες στην ψυχή μου, για να μη στερηθώ τη Χάρη Σου, για να μη γυμνωθώ από τα δώρα του Πνεύματος. Θα πλύνω, Κύριε, το ρύπο της στολής μου, για να μην πέσω στο σκοτάδι το εξώτερο μαζί μ΄εκείνον που δεν κρίθηκε άξιος για τη γιορτή του γάμου. Διατήρησε στο λυχνάρι μου το…

Continue ReadingΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

...τόσο πιο ελεύθερος είσαι..... Όσα λιγότερα λες, τόσο πιο καθαρά προσεύχεσαιΌσα λιγότερα ακούς, τόσο πιο γρήγορα αποκτάς το "Γνώθι σεαυτόν"Όσα λιγότερα βλέπεις, τόσο πιο ειρηνικός είσαιΌσα λιγότερα έχεις, τόσο λιγότερο αγχωμένος είσαιΌσες λιγότερες μέριμνες έχεις, ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΣΑΙ! Γέροντας Ιωαννίκιος ο Αθωνίτης

Continue ReadingΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΩΛΟΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Οσίου Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων Έλα Κύριε Ιησού. Ζήτησε το δούλο σου, το πρόβατό σου το απολωλός, έλα Βοσκέ. Άφησε τα άλλα τα ενενήντα εννέα πρόβατα και ζήτησε το ένα, το χαμένο. Έλα σ΄εμένα, που με παραμονεύουν λύκοι. Έλα σ΄εμένα, τον διωγμένο από τον παράδεισο. Έλα να βρεις εμένα, που Σε αναζητώ. Ζήτησέ με, δέξου με, πάρε με κοντά Σού. Μπορείς να βρεις αυτόν που αναζητάς. Δέξου να περιμαζέψεις αυτόν που βρίσκεις. Βάλε πάνω στον ώμο Σου αυτόν που περιμάζεψες. Ένα φορτίο ευσπλαχνίας δεν είναι για Σένα βάρος. Έλα λοιπόν Κύριε. Έλα, Κύριε ν΄αναζητήσεις το πρόβατό Σου. Έλα Εσύ, ο ίδιος... Φέρε με στο Σταυρό, που είναι σωτηρία για τους πλανεμένους, αναύπαση για τους κουρασμένους, ζωή για τους νεκρούς. Έλα, και θα έρθει η σωτηρία στη γη και η χαρά στον ουρανό.

Continue ReadingΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΩΛΟΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΕ ΣΤΗΡΙΞΟΝ ΜΕ

Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, αγαθήν ημέρα δος μου, αναμάρτητον και άσπιλον. Κύριε, μη εγκαταλίπης με. Κύριε, μη αποστής απ' εμού Κύριε, έκτεινον μοι χείρα βοηθείας. Κύριε, στήριξον με εις τον φόβον Σου. Κύριε, εμφύτευσον αυτόν και την αγάπην Σου εις την καρδίαν μου. Κύριε, δίδαξον με του ποιείν το θέλημα Σου. Κύριε, δος μοι κλαυθμόν διηνεκή και κατάνυξιν και μνήμη θανάτου. Κύριε, ελευθέρωσόν με από παντός πειρασμού ψυχικού τε και σωματικού. Κύριε, δίωξον απ΄εμού πάντα ρυπαρόν λογισμόν και πάντα διαλογισμόν αισχρόν και ανυπότακτον. Κύρε, εξάλειψον απ' εμού την αμέλειαν, την ραθυμίαν, την λύπην, την λήθην, την αναισθησίαν, την πώρωσιν και την αιχμαλωσίαν του νοός μου. Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις, ελέησον με και συγχώρησον πάσας τα ανομίας μου και εν ησυχία, εν μετανοία αγαθή, εν εξομολογήσει συναδιστάκτω και εν πίστει καθαράν και αμώμητω ευδόκησον εξελθείν την ελεεινήν μου ψυχήν από του αθλίου τούτου σώματος. Αμήν.

Continue ReadingΚΥΡΙΕ ΣΤΗΡΙΞΟΝ ΜΕ