ΠΡΟΤΑΣΙΣ

Τώρα πού εἶναι ἐπίκαιρο τό θέμα τοῦ ἐξοβελισμοῦ ἤ τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία μας (πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια), τώρα πού ἡ ἐπίθεσις τῶν ἀθέων καί τῶν γραικύλων ἐκσυγχρονιστῶν μανιωδῶς ἐξαπολύεται κατά τῆς Ἐκκλησίας, κατά τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ μας νά μετατραπῆ τό μάθημα σέ θρησκειολογικό καί ὄχι ὁμολογιακό, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ σάν Ἐκκλησία, σάν Θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί, σάν γονεῖς νά ἀπαιτήσωμε ὄχι μόνο νά παραμείνη τό μάθημα γιά τά παιδιά μας, ἀλλά καί νά μεταγλωττισθῆ σέ μάθημα ὄχι Θρησκευτικῶν, ἀλλά ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Μέσα στό μάθημα Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ὑπάρχει καί μπορεῖ νά ὑπαχθῇ καί ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Δογματική καί ἡ Ἁγιολογία καί ἡ Λειτουργική καί ἡ Ὑμνολογία καί ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση.

Μάλιστα, ἄν δοῦμε ὅτι οἱ φανατικοί ἀνθέλληνες ἐκσυγχρονιστές ἀποθρασυνθοῦν νά καταφύγωμε στά Εὐρωπαϊκά Δικαστήρια γιά νά φιμωθοῦν καί νά μάθουν ὅτι σέ καμμία σχεδόν χώρα δέν ἐξοβελίστηκε τό μάθημα ἤ δέν ἔγινε θρησκειολογικό. Ἡ καλύτερη ἄμυνα εἶναι ἡ ἐπίθεσις.