ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΩΛΟΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

Οσίου Αμβροσίου, επισκόπου Μεδιολάνων

Έλα Κύριε Ιησού. Ζήτησε το δούλο σου, το πρόβατό σου το απολωλός, έλα Βοσκέ.

Άφησε τα άλλα τα ενενήντα εννέα πρόβατα και ζήτησε το ένα, το χαμένο.

Έλα σ΄εμένα, που με παραμονεύουν λύκοι.

Έλα σ΄εμένα, τον διωγμένο από τον παράδεισο.

Έλα να βρεις εμένα, που Σε αναζητώ.

Ζήτησέ με, δέξου με, πάρε με κοντά Σού.

Μπορείς να βρεις αυτόν που αναζητάς.

Δέξου να περιμαζέψεις αυτόν που βρίσκεις.

Βάλε πάνω στον ώμο Σου αυτόν που περιμάζεψες.

Ένα φορτίο ευσπλαχνίας δεν είναι για Σένα βάρος.

Έλα λοιπόν Κύριε.

Έλα, Κύριε ν΄αναζητήσεις το πρόβατό Σου.

Έλα Εσύ, ο ίδιος…

Φέρε με στο Σταυρό, που είναι σωτηρία για τους πλανεμένους, αναύπαση για τους κουρασμένους, ζωή για τους νεκρούς.

Έλα, και θα έρθει η σωτηρία στη γη και η χαρά στον ουρανό.