ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΔΑΚΡΥΩΝ….

“ΏΡΑ ΕΞ ΥΠΝΟΥ ΑΝΑΣΤΗΝΑΙ” αδελφοί Χριστιανοί

εκ της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Λαγκαδά,

Σεισμός πρωτοφανής στη σεισμογενή Πατρίδα μας ξέσπασε και γκρέμισε τα πάντα. Χθες βράδυ, 16 Φεβρουαρίου 2024.

Σεισμός με επίκεντρο τη Βουλή των Ελλήνων!

Ερείπια παντού. Διάλυση της Ορθοδόξου ηρωοτόκου ρωμαίικης οικογένειας των Ρωμιών.

Συντρίμια η αγία ιστορία μας.

Συντρίμια η ένδοξη Παράδοση.

Ερείπια ο ευλογημένος γάμος. Η ευλογημένη οικογένεια. Κατακλυσμός!

Αυθόρμητα έρχονται στα χείλη μας τα Δαβιτικά λόγια: ” Κύριε μη τω θυμώ σου ελέγξης ημάς, μηδέ τη οργή σου παιδεύσης ημάς”

Προμηνύεται, αφελφοί, θύελλα από τον Ουρανό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος προφήτης. Η Ιστορία προφητεύει.

Κατακλυσμός της οργής και του θυμού του Ουρανού.

Ένα μας σώζει: Ο κατακλυσμός των δακρύων, της μετανοίας. Αυτός ο κατακλυσμός των δακρύων μπορεί να ανατρέψει τον άλλον κατακλυσμόν…

“Εάν μη επιστραφήτε την ρομφαίαν στιλβώσει, το τόξον αυτού εξέτεινε και ητοίμασεν αυτώ και εν αυτώ ητοίμασεν σκεύη θανάτου. Τα βέλη αυτού τοις καιομένοις εξειργάσατο” (Ψαλμός Γ)