Η ΕΠΙΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΘΗΚΕ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΟΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ἐν τῇ Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σοχοῦ τῇ 5 Φεβρουαρίου 2024

Ἀγαπητέ μας κ. Θεοφάνη Παππᾶ, ἀπό πολλῶν ἐτῶν γνωρίζομε ὅλοι μας τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην σας πρός τήν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν, τούς ἱερούς καί αἰωνοβίους κανόνας αὐτῆς καί τοῦ Παναγίου Εὐαγγελίου αὐτῆς. Ἐπίσης γνωρίζετε καί σεῖς πόσον σᾶς ἐκτιμοῦμε , σᾶς ἀγαποῦμε τόσον ἐμεῖς οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές τῶν δύο μοναστηρίων διότι εἶσθε ἕνας βουλευτής τῆς περιοχῆς μας καί ὅχι μόνον. Ὡστόσο τό πανελλήνιον γεγονός πού συνταράσσει τελευταίως τήν Πατρίδα μας, τούς Χριστιανούς, τόν λαόν μας εἶναι ὁ γνωστός πρός ψήφισιν νόμος εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Βουλήν περί ἀναγνωρίσεως τοῦ γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων καί τῆς υἱοθετήσεως τέκνων. Πρωτοφανές εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρῖδος ἡμῶν κ. Θεοφάνη Παππᾶ. Συνταρακτικόν γεγονός ὄχι μόνον διότι ἡ Ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ Σοδομικόν πάθος καί ἁμάρτημα. Ὁ σεισμός τοῦ νόμου αὐτοῦ ἔχει καί ἄλλους φοβερούς μετασεισμούς. Οἰκογενειακούς, κοινωνικούς, ἐθνικούς. Ἀποτελεῖ ἐπίθεση κατά τῆς Δημιουργικῆς Σοφίας τοῦ Πανσόφου Δημιουργοῦ ὁ Ὁποῖος ἔπλασε πανσόφως τὀ γένος τοῦ «σοφοῦ καί βασιλικου πλάσματος» δηλ. τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀπαράμιλλον κάλλος καί σοφίαν. Χτύπημα κατά τῆς ἀνθρωπολογίας, γκρέμισμα τῆς εὐλογημένης οἰκογενείας, τῆς πατρότητος, τῆς μητρότητος. Προσβολή τῆς ἀξιοπρέπειας καί ἐξευτελισμός τῆς γυναίκας, ἀδιαφορία τῶν ἀθώων παιδικῶν ὑπάρξεων. Καί τέλος (ἄν ὑπάρχει τέλος σ’ αὐτή τήν χειμαρώδη καταστροφή τοῦ νόμου ἄμυαλου νόμου μιᾶς ἄμυαλης Βουλῆς καί ἑνός ἄμυαλου Πρωθυπουργοῦ) ξεθεμελίωμα τῶν θεμελίων τῶν αἰωνοβίων πολιτιστικῶν οἰκογενειακῶν θεμελίων μιᾶς Ἑλληνικῆς Πατρίδος μέ αἰωνόβιον πολιτιστικόν βίον καί πολιτιστικήν Παράδοσιν. Πότε ἐπιτέλους θά παύσωμεν νά εἴμεθα οἱ Ἕλληνες ξενόδουλοι; Πότε θά παύσωμε νά λατρέυομε τά σκουπίδια ἤ τά χρήματα τά προδοτικά τῶν ξένων πού μᾶς ξαναγυρίζουν στήν βαρβαρότητα; Θά ξυπνήσωμε κάποτε ἀπό τό ξενόδουλον αὐτόν λήθαργον; Θά τρίζουν τά κόκκαλα τῶν ἡρώων τῆς Πατρῖδος μας. Θά κλαῖνε οἱ ἅγιοι μιᾶς μοναδικῆς Πατρίδας ἡρώων καί ἁγίων. Ἔχετε συναίσθηση τί πάει νά ὑπογράψει τό βουλευτικό σας χέρι ὡς ἐξουσιοδοτημένο ἀπό τόν λαό σας καί τούς Χριστιανούς; Συναισθάνεσθε ὅτι θά ὑπογράψετε τόν μελλοντικόν θάνατον τῆς Οἰκογενείας καί ἐν συνεχεία τῆς Πατρῖδος; Ὡς ἐκ τούτων μέ πόνον πολύν καί ἀγάπην διά νά προληφθοῦν τά ἐπακόλουθα καί διά νά διατηρήσωμεν ἀπέναντι σας τήν τιμήν καί τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην διαχωρήσατε τήν θέσιν σας ἀπό ἕνα τέτοιον ἀήθη καί ἀπάνθρωπον καί ἀντεθνικόν νόμον.

Μέ ἀγάπην Χριστοῦ καί εὐχές